DOMNITA FARA NUME

          Dedic acesta pagina in exclusivitate Bisericii Domnului Isus Hristos. Trebuie sa aflam cine este Biserica. Toate confesiunile religioase isi asuma responsabilitatea declarand: Noi suntem Biserica, noi avem adevarul in totalitate, noi avem Duhul Sfant. Doresc ca acesta pagina sa fie interconfesionala, dar care sa reflecte in totalitate adevarul despre Biserica. Tocmai de aceea am intitulat pagina ,,DOMNITA FARA NUME"
                                                              BISERICA         

          Din ce se compune Biserica?
          Care sunt criteriile prin care recunoastem adevarata Biserica?
          Unii sustin ca Biserica este formata din credinciosii tuturor timpurilor, atat din Noul Testament cat si din Vechiul testament, dar noi nu putem sustine aceasta. De ce?
          Istoria Bisericii a inceput in ziua Cincizecimii si se va incheia la intoarcerea Domnului, cand va veni s-o rapeasca pe norii cerului.
          In timpul Vechiului Testament, Dumnezeu a avut oameni mari de care s-a folosit, dar oricat am cauta sa fortam lucrurile nu avem cum sa-i unim cu persoana Domnului Hristos intr-un singur trup. Nu avem dovezile biblice, care sa ne permita acest lucru, deoarece Biserica este compusa numai din cei nascuti din nou. Aceasta calitate de madular in trupul Lui Hristos este acordata tuturor credinciosilor in virtutea lucrarii Domnului Isus Hristos si a credintei in El.
           Nu putem sa includem poporul Vechiului Testament in Biserica, deoarece in acest popor existau si necredinciosi. Biserica este compusa numai din credinciosii nascuti din nou.                                                                 
CAND


            ,,Cand...va fi inlocuita putrezirea cu neputrezirea? Cand...voi trece toate restrictiile firi pamantesti...cand... voi cunoaste si eu...asa cum si El m-a cunoscut din totdeauna? Cand... se va reantoarce duhul la Duhul? Cand...ziua Lui? Cand...ziua ei!?"
          ,,Cand se va intersecta timpul cu vesnicia...cand va fi implinirea vremii? Cand va fi gata Mireasa?"
          ,,Cand imi voi arunca privirea spre aceste ceruri...si voi vedea ingerii...de zece mii de ori zece mii. Fara numar. Coborand! Cand iti vei incheia, pamntule ultimul tur pe orbita...si eu...noi...vom fi luati de aici de puterea Celui Atotputernic? Transformati. Inainte ca ochiul sa apuce sa clipeasca. Intocmai ca El! Acoperamantul firii pamantesti va fi rupt! Atunci vei vedea nevazutul. Atunci voi cunoaste asa cum sunt eu cunoscuta."
          ,,Si pe cand sarbatoarea nuntii?", parea ca intreaba stelele.
          ,,Cand va deveni logotnica Mireasa si Mireasa...sotie?"
          ,,Trecutul, prezentul si viitorul se vor dizolva intr-unul singur, iar apoi vor dispare! Atunci eu, ca parte a Miresei, IL voi iubi cu toata puterea si pasiunea noii mele fiinte!"
          ,,Cum se vor intampla toate acestea?"
          Privi din nou spre ceruri, din orizont in orizont.
          Acea zi indepartata incepu sa-i capteze ochii mintii. Ea incepu sa vada un eveniment indepartat, foarte indepartat...chiar ultimul moment al vesniciei. Incepu sa vada...-G.E.
                         ,,VINO SA-TI ARAT MIREASA, NEVASTA  MIELULUI!"

                                                  APOCALIPSA 21


1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
Isa 65.17; Isa 66.22; 2Pet 3.13; Apoc 20.11;
2 Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Isa 52.1; Gal 4.26; Evr 11.10; Evr 12.22; Evr 13.14; Apoc 3.12; Apoc 21.10; Isa 54.5; Isa 61.10; 2Cor 11.2;
3 Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
Lev 26.11-12; Ezec 43.7; 2Cor 6.16; Apoc 7.15;
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Isa 25.8; Apoc 7.17; 1Cor 15.26-54; Apoc 20.14; Isa 35.10; Isa 61.3; Isa 65.19;
5 Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”
Apoc 4.2-9; Apoc 5.1; Apoc 20.11; Isa 43.19; 2Cor 5.17; Apoc 19.9;
6 Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
Apoc 16.17; Apoc 1.8; Apoc 22.13; Isa 12.3; Isa 55.1; Ioan 4.10-14; Ioan 7.37; Apoc 22.17;
7 Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.
Zah 8.8; Evr 8.10;
8 Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
1Cor 6.9-10; Gal 5.19-21; Efes 5.5; 1Tim 1.9; Evr 12.14; Apoc 22.15; Apoc 20.14-15;
9 Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”
Apoc 15.1-7; Apoc 19.7; Apoc 21.2;
10 Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu,
Apoc 1.10; Apoc 17.3; Ezec 48; Apoc 21.2;
11 având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră preascumpă, ca o piatră de jasp, străvezie ca cristalul.
Apoc 21.23; Apoc 22.5;
12 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi, la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.
Ezec 48.31-34;
13 Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi, şi spre apus, trei porţi.
Ezec 48.31-34;
14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
Mat 16.18; Gal 2.9; Efes 2.20;
15 Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei.
Ezec 40.3; Zah 2.1; Apoc 11.1;
16 Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă.
17 I-a măsurat şi zidul, şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.
18 Zidul era zidit de jasp, şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.
19 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de jasp; a doua, de safir; a treia, de calcedonie; a patra, de smarald;
Isa 54.11;
20 a cincea, de sardonix; a şasea, de sardiu; a şaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de crisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.
21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.
Apoc 22.2;
22 În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei.
Ioan 4.23;
23 Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.
Isa 24.23; Isa 60.19-20; Apoc 21.11; Apoc 22.5;
24 Neamurile vor umbla în lumina ei, şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.
Isa 60.3; Isa 60.5; Isa 60.11; Isa 66.12;
25 Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte.
Isa 60.11; Isa 60.20; Zah 14.7; Apoc 22.5;
26 În ea vor aduce slava şi cinstea neamurilor.
Apoc 21.24;
27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului.
Isa 35.8; Isa 52.1; Isa 60.21; Ioel 3.17; Apoc 22.14-15; Filip 4.3; Apoc 3.5; Apoc 13.8; Apoc 20.12;


                    SINGURUL SCOP DIN UNIVERS

         Singurul scop din Univers, si din intrega vesnicie, este creerea si pregatirea unei tovarase vesnice pentru Fiul, numita Mireasa, Sotia Mielului. Intrucat ea urmeaza sa imparta tronul Universului cu Iubitul si Domnul ei divin, ea trebuie sa fie invatata, educata si pregatita pentru rolul ei imparatesc.
         Deoarece cununa este numai pentru invingatori (Apoc.3:21), Adunarea (care mai tarziu va deveni Mireasa) trebuie sa invete arta razboiului spiritual, a infrangerii fortelor raului in aceasta pregatire in vederea preluarii tronului ce va urma Nuntii Mielului. Pentru a o face in stare sa invete tehnica biruintei, Dumnezeu a randuit programul cat se poate de intelept al rugaciunii cu credinta. Aceasta lume este un laborator in care acei destinati pentru tron invata in practica cum sa-l invinga pe satan si ierarhia lui. Camaruta de rugaciune este arena  care produce invingatori.
          Aceasta inseamna ca omenirea rascumparata intrece in rang toate celelalte categori de fiinte create din Univers. Ingerii sunt creati, nu generati. Omenirea rascumparata este atat creata cat si generata, nascuta din Dumnezeu, purtand ,,genele" Lui, ereditatea Lui. Prin nasterea din nou, fiinta omeneasca rascumparata devine un membru bona fide al familiei cosmice originare, "inrudit de aproape" cu Trinitatea Astfel Dumnezeu a inaltat omenirea rascumparata la o pozitie atat de mareata incat i-ar fi imposibil sa o inalte mai mult fara a incalca pozitia Dumnezeirii.
          Adunarea, prin invierea si inaltarea Lui Hristos, este deja pe tron, din punct de vedere juritic. Folosindu-se de armele rugaciunii si ale credintei, ea tine in aceste ore palpitate ale prezentului echilibrul puterii in problemele lumii. In ciuda lamentabilelor ei slabiciuni, a ingrozitoarelor ei caderi, si a lipsurilor ei nejustificate, Adunarea este cea mai puternica forta a civilizatiei si constiintei sociale iluminate in lumea de azi. Singura forta care contesta stapanirea totala a lui satan in problemele umane este Adunarea Dumnezeului Celui Viu. - Paul E. Billheimer.


                              BISERICA SI HRISTOS

           In ochii Domnului, Biserica are doua pozitii: in ceea ce priveste viata ei, Biserica este Trupul Lui Hristos, in ceea ce priveste viitorul ei, ea este Mireasa Lui Hristos. Cat despre unirea Lui Hristos cu Biserica...Biserica este Trupul Sau; iar cat despre relatia intima a Lui Hristos cu Biserica, ea este Mireasa Sa.
         De fiecare data cand Cuvantul Lui Dumnezeu vorbeste despre unitatea dintre Hristos si Biserica, noi IL vedem pa Hristos ca fiind Capul si Biserica fiind Trupul Sau. De fiecare data cand Cuvantul arata distinctia dintre Hristos si Biserica, noi vedem Biserica in calitate de Mireasa pentru Hristos. Despre Adam si Eva s-a vorbit ca despre doua persoane care au devenit ,,un singur trup", dar ei...Adam era Adam, iar Eva era Eva. Ei au fost uniti pentru a fi una. Aceasta este relatia dintre Biserica si Hristos. Din unul ei au devenit doi, si din doi au devenit unul. Cand Dumnezeu L-a creat pe om la inceput, El a facut parte barbateasca si parte femeiasca. Eva a iesit din Adam; astfel, ea si Adam erau una. Tot astfel, Biserica iese din Hristos; prin urmare, Biserica si Hristos sunt de asemenea una. Totusi, din moment ce Adam si Eva au existat ambii in acelasi timp, a fost o distinctie intre ei. Tot astfel, intrucat Hristos si Biserica exista simultan (coexista), si intre ei este o distinctie. In ceea ce priveste unitatea, ei sunt una; dar in ceea ce priveste distinctia, ei difera.
           Aceste doua pozitii sunt determinate de o pozitie in timp. Astazi Biserica este Trupul Lui Hristos, cu scopul de a manifesta viata Lui Hristos. Intr-o zi, cand Biserica va fi mutata in viata, Dumnezeu o va aduce la Hristos; in acea zi ea va deveni Mireasa Lui Hristos. Unii oameni cred ca Biserica  este Mireasa Lui Hristos astazi, dar acest lucru este gresit. Nu este asa. Din moment ce Domnul Isus inca nu este Mire, cum ar putea Biserica Sa fie deja Mireasa Sa? Dumnezeu va aduce Biserica la Hristos ca Mireasa a Sa doar atunci cand lucrarea Bisericii ca Trup a Lui Hristos va fi indeplinita. - W.N.


                              BISERICA DE GHEATA
  
         Odata cu inceperea sezonului de iarna, in multe locuri din lume s-au construit biserici de gheata. Noua arhitectura a cladiri bisericesti este o buna atractie pentru turisti. O astfel de cladire din gheata, se afla la Balea Lac - Romania. Pentru atractia turistilor, cu adevarat este ceva extraordinar. Biserica de gheata iti ofera un loc rece lipsit de prezenta Dumnezeirii. Sfintii incrustati asemanatori cu cei pictati pe sticla au aceiasi raceala caracteristica. Pana si lumina candelelor care este sursa de lumina si caldura pare ca si-a inghetat flacara jucausa. Ceea ce pe mine ma intristeaza nu este ingeniozitatea celor care au facut aceste frumuseti, ci realitatea din sistemul penticostal. Raceala spirituala care domneste in Biserica penticostala este realitatea care pe mine ma intristeaza.          Zambetele fortate, aerul fariseic si mandria spirituala este tot ce poti vedea intr-un sistem corupt. Raceala spirituala este simtita in cladirile luxoase, iar focul dragostei abia mai palpaie intr-un semineu de gheata.
          Totusi aici gasesti si ,,Adevaratii penticostali" In inima acestor crestini, focul iubirii ceresti este intretinut pe genunchi. Acestia sunt putini, dar daca ii cauti ii poti gasi peste tot. Discutiile lor sunt bazate pe Biblie. Acestia nu mai au timp de fleacuri. Cand altii se lupta pentru functii, acesti crestini isi asteapta Domnul care le-a promis ca se va reantoarce.
           Daca vrei sa-i cunosti pe acesti crestini sinceri, cauta-i. Dumnezeu ti v-a prezenta la momentul potrivit, iar daca simti ca ingheti intr-o invatatura fara Hristos, prezentata de slujitori fara ungere, scrie-ne urgent.


                                   NUMAI PENTRU BARBATI


       Barbatilor, iubiti-va nevestele cum a iubit si Hristos Biserica si S-a dat pe Sine pentru ea...Efeseni 5:14 
       Daca un barbat si-ar iubi sotia atat de mult, cat a iubit Hristos Biserica, ce transformare miraculoasa ar cunoaste casnicia aceea! O asemenea dragoste plina de sacrificiu ar pune capat oricarei necuviinte, comportari nesabuite, din partea barbatului. El ar fi bun, plin de grija si iertator. El ar fi mult mai interesat de fericirea sotiei sale decat de cea a lui personala. De fapt ar fi gata sa-si dea viata pentru ea.
       Un om ii spunea pastorului Rowland Hill din Londra despre moartea sotiei unui alt pastor. Comenta ca Dumnezeu o luase la sine pentru ca sotul ei o iubea prea mult. Auzind aceasta Hill a izbucnit: ,,Cum Domnule! Poate un om sa-si iubeasca sotia prea mult? Imposibil Domnule! Numai daca a putut s-o iubeasca mai mult decat Si-a iubit Hristos Biserica"
       In Efeseni 5:25, apostolul Pavel porunceste: ,,Barbatilor, iubiti-va nevestele cum a iubit si Hristos Biserica si S-a dat pe sine pentru ea..." Iar in Coloseni 3:19, el spune: ,,Barbatilor iubiti-va nevestele si nu tineti necaz pe ele". Nu, in mod categoric nu, daca un barbat isi iubeste sotia cu dragostea Lui Hristos, este imposibil s-o iubeasca mai mult!
       Privind la exemplu maret al dragostei Domnului pentru noi, ar trebui sa cautam sa ne potrivim vietile dupa el. Barbatii nu trebuie sa se ingrijeasca niciodata ca ar putea sa-si iubeasca sotia prea mult. In schimb ar trebui sa se intrebe frecvent: ,,Imi iubesc suficient sotia?"

      Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...